İnteraktif CD

03 Ağustos 2007 - 26602 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 752 Sayılı Kararı ve Eki "21 Ekim 2007 Pazar Günü Yapılacak Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında Gümrük Kapılarında Yapılacak Oy Verme İşlemleri ile İlçe Seçim ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge" (Örnek: 145/I)

- Yüksek Seçim Kurulunun 753 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 764 Sayılı Kararı ve Eki "Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulmasına İlişkin 21 Ekim 2007 Pazar Günü Yapılacak Halkoylamasında İl ve İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge" (Örnek: 139/1)

- Yüksek Seçim Kurulunun 765 Sayılı Kararı ve Eki "Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulmasına İlişkin 21Ekim 2007 Pazar Günü Yapılacak Halkoylamasında Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge" (Örnek: 135/1)