İnteraktif CD

03 Ağustos 2007 - 26602          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12467 Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karar- 2007/12467 Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karar

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Konya İli Beyşehir İlçesine Bağlı "Yukarıkayalar" Belediyesinin İsminin "Göynem" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)

- Türk Gıda Kodeksi Mekanik Olarak Ayrılmış Kanatlı Eti Tebliği (No: 2007/34)

- Türk Gıda Kodeksi Mekanik Olarak Ayrılmış Kırmızı Et Tebliği (No: 2007/35)

- Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2007/36)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/37)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/47)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/47)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/48)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/48)

- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları