İnteraktif CD

01 Ağustos 2007 - 26600          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12432 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Yeni Köyler Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

KARAR

- 2007-2008 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 6)

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/44)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/44)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/45)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/45)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/46)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/46)

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2007/4)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları