İnteraktif CD

31 Temmuz 2007 - 26599 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 740 Sayılı Kararı ve Eki "21 Ekim 2007 Pazar Günü Yapılacak Olan Anayasa Değişikliğinin Halk Oyuna Sunulmasına İlişkin Takvim"

- Yüksek Seçim Kurulunun 741 Sayılı Kararı ve Eki "Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları Gösterir Genelge (Örnek: 140/1)"

- Yüksek Seçim Kurulunun 750 Sayılı Kararı