İnteraktif CD

31 Temmuz 2007 - 26599          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12413 İstanbul İli, Ümraniye İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, "Ümraniye Şile Yolu - Ümraniye Kavşağı - Taşdelen Kavşağı Arası Yol Kavşak Uygulama Projesi Alanı"nda Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12428 Çanakkale İli, Fevzipaşa, Kemalpaşa ve Namıkkemal Mahallelerinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği - Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2007 Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2007 Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2007 Haziran Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2007 Haziran Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/7/2007 Tarihli ve 2248 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/7/2007 Tarihli ve 2248 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları