"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Resmi Gazete Tarihi:31.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26599

Kurul Başkanlığının 20/7/2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/7/2007 tarih ve BDDK.UY2-08/01-9232 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmelerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde sayılan "Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler" kapsamında değerlendirilmesine,

- Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.'nin (Banka) sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmesine izin verilmesine, bu konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna ve Bankaya bilgi verilmesine,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

karar verilmiştir.

tammetin.jpg (2780 bytes)