İnteraktif CD

29 Temmuz 2007 - 26597          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12394 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2007/12394 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12396 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Olarak Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12400 Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12401 Bazı Limanların Özelleştirilmesinden Elde Edilecek Gelirlerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İlişkin Karar

- 2007/12402 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2007/12405 Türk Vatandaşlıkları Kaybettirilen 9 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali Hakkında Karar

- 2007/12410 Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar- 2007/12410 Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

- 2007/12412 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve 24/5/2006 Tarihli ve 2006/10502 Sayılı Kararname ile Yenileme Alanı Olarak Belirlenen Alanların, Zeytinburnu Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12415 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar- 2007/12415 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

- 2007/12429 İstanbul İli, Fatih İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 2006/10961 Sayılı Kararnamenin Eki Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2007/12434 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar- 2007/12434 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

- 2007/12436 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2007/12436 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12441 Azerbaycan, Moğalistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Azami 30 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Tek Taraflı Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği