İnteraktif CD

28 Temmuz 2007 - 26596          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2007/12433 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de GözdenGeçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli - 2007/12433 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de GözdenGeçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli "Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi"ne Katılmamız Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik- Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

- Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanyardımcılığı ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanyardımcılığı ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 106) - Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/17)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 106) - Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/17)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/18)

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/19)

- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, TürkMalı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(r)'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/2)- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, TürkMalı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(r)'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/2)

- Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ (No: 2007/3)- Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ (No: 2007/3)

- 97/5 Sayılı - 97/5 Sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/4)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/10 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/43)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/50)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları