"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Savunma Sanayii Müsteşarlığından

SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI İLE SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI YETERLİK İMTİHANI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:28.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26596

MADDE 1 - 12/6/1987 tarihli ve 19485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ile Savunma Sanayii ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

tammetin.jpg (2780 bytes)