İnteraktif CD

27 Temmuz 2007 - 26595          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 312)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 312)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/42)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/42)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/43)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/43)

- Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/6)- Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/6)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/46)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları