İnteraktif CD

25 Temmuz 2007 - 26593          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğü Türkiye Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğü Türkiye Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Badminton Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Badminton Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Buz Sporları Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Buz Sporları Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Halter Hakem Yönetmeliğinin YürürlüktenKaldırılmasına Dair Yönetmelik- Halter Hakem Yönetmeliğinin YürürlüktenKaldırılmasına Dair Yönetmelik

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği- Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/7)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları