"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU İZCİLİK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:25.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26593

MADDE 1 - 2/10/2005 tarihli ve 25954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

tammetin.jpg (2780 bytes)