"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden

BADMİNTON MÜSABAKA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:25.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26593

MADDE 1 - 24/10/2004 tarihli ve 25623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Badminton Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

tammetin.jpg (2780 bytes)