"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden

BADMİNTON FEDERASYONU HAKEM VE GÖZLEMCİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:25.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26593

MADDE 1 - 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

tammetin.jpg (2780 bytes)