İnteraktif CD

22 Temmuz 2007 - 26590          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- AtatürkÜniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

- AtatürkÜniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik