İnteraktif CD

21 Temmuz 2007 - 26589          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12348 Türkiye Cumhuriyeti ile Mikronezya Federe Devletleri Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12348 Türkiye Cumhuriyeti ile Mikronezya Federe Devletleri Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12353 Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2007/12361 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12362 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar- 2007/12362 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar

- 2007/12363 Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2007/12373 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Çalıştırılmak Üzere 27/12/2006 Tarihli ve 2006/11471 Sayılı Kararname ile Hizmet Birimi ve Unvanlar İtibarıyla Belirlenen Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarından Belirtilenlerin İhdası Hakkında Karar

- 2007/12374 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadro ve Pozisyonların İhdas ve İptali Hakkında Karar

- 2007/12386 Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12388 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12398 Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

- 2007/12399 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ve Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

TEBLİĞ

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 38)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 6. ve 18.Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları