"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Karar

Resmi Gazete Tarihi:20.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26588

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 5/7/2007 tarihli ve 7987 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu'nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                        Ahmet Necdet SEZER
                        CUMHURBAŞKANI
Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL              A. ŞENER             M. A. ŞAHİN           B. ATALAY
Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bakanı
A. BABACAN            M.AYDIN              N. ÇUBUKÇU            K. TÜZMEN
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı           Devlet Bakanı          Devlet Bakanı 
F. KASIRGA            M. V.GÖNÜL            O. GÜNEŞ             K. UNAKITAN
Adalet Bakanı           Milli Savunma Bakanı       İçişleri Bakanı         Maliye Bakanı
H. ÇELİK             F. N. ÖZAK            R.AKDAĞ             İ. YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskan Bakanı    Sağlık Bakanı          Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER            M. BAŞESGİOĞLU          A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER             A. KOÇ              O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 1 - 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararın 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 36 - 5502 sayılı SosyalGüvenlik Kurumu Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı, Sosyal GüvenlikKurumu ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla görevli kurumların sağlık yardımlarını karşıladığı sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları tarafından verilecek birinci basamak sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri halinde,Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen diğer hizmetler bakımından sözleşme kapsamında bulunanlar ve aynı kuruluşlarda verilen tüm hizmetler için sözleşme kapsamı dışında kalanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

MADDE2 -Bu Karar, 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 -Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

tammetin.jpg (2780 bytes)