İnteraktif CD

19 Temmuz 2007 - 26587          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12358 Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 2006-2010'unOnaylanması Hakkında Karar- 2007/12358 Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 2006-2010'unOnaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12387 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şevket BÜYÜKHATİPOĞLU'nun Atanmasına Dair Karar

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları