İnteraktif CD

18 Temmuz 2007 - 26586          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12392 Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Karar- 2007/12392 Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- Hayat Sigortaları Yönetmeliği- Hayat Sigortaları Yönetmeliği

- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

- Revize EdilenTS 1074 Karnabahar Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/44)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları