"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:16.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26584

MADDE 1 - 28/3/2003 tarihli ve 25062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin, EK-1'inde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile İşletmelerdeki Sözleşmeli Personelin I inci ve II nci Sicil Amirleri başlıklı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Sicil Raporu Düzenlenecek   |1 inci Sicil Amiri    |2 nci Sicil Amiri     |
|Personel           |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Avukat            |I inci Hukuk       |Genel Müdür        |
|               |Müşaviri         |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Genel Müdüre bağlı Şube   |Şube Müdürü       |Genel Müdür        |
|Müdürlüğü Personeli      |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Genel Müdür Yardımcısına   |Şube Müdürü       |Genel Müdür        |
|bağlı Şube Müdürlüğü     |             |Yardımcısı        |
|Personeli           |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Savunma Sekreterliği     |Sivil Savunma      |Savunma Sekreteri     |
|Personeli           |Uzmanı          |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Teftiş Kurulu Başkanlığı   |Şube Müdürü       |Teftiş Kurulu       |
|Büro Personeli        |             |Başkanı          |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Hukuk Müşavirliği       |Hukuk Müşaviri      |I inci Hukuk       |
|Personeli           |             |Müşaviri         |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Daire Başkanlığına bağlı   |Şube Müdürü       |Daire Başkanı       |
|Şube Müdürlüğü        |             |             |
|Personeli           |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Sicil Raporu Düzenlenecek   |1 inci Sicil Amiri    |2 nci Sicil Amiri     |
|Personel           |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Şube Müdür Yardımcısı     |Şube Müdürü       |Genel Müdür        |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Kontrolör           |Şube Müdürü       |Teftiş Kurulu       |
|               |             |Başkanı          |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Avukat            |Şube Müdürü       |I inci Hukuk       |
|               |             |Müşaviri         |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Ajans Amiri          |Şube Müdür        |Şube Müdürü        |
|               |Yardımcısı        |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Şube Müdürlüğü Personeli   |Şube Müdür        |Şube Müdürü        |
|               |Yardımcısı        |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Ajans Amirliği Personeli   |Ajans Amiri       |Şube Müdürü        |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|

|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Sicil Raporu Düzenlenecek   |1 inci Sicil Amiri    |2 nci Sicil Amiri     |
|Personel           |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Kontrolör           |İşletme Müdürü      |Teftiş Kurulu       |
|               |             |Başkanı          |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|İşletme Müdürüne bağlı    |İşletme Müdürü      |Daire Başkanı       |
|birimler           |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|İşletme Müdür Yardımcısına  |İşletme Müdür      |İşletme Müdürü      |
|bağlı birimler        |Yardımcısı        |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Şube Müdürlüğü Personeli   |Şube Müdürü       |İşletme Müdürü      |
|(İşletme Müdürüne bağlı)   |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Sivil Savunma Uzmanlığı    |Sivil Savunma      |İşletme Müdürü      |
|Personeli           |Uzmanı          |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|
|Şube Müdürlüğü Personeli   |Şube Müdürü       |İşletme Müdür       |
|(İşletme Müdür Yardımcısına  |             |Yardımcısı        |
|bağlı)            |             |             |
|------------------------------+-------------------------+--------------------------|

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)