"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA BAZI TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:15.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26583

MADDE 1 - 31/3/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 Sıra Nolu Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler", 25/3/2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Sıra Nolu Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri", 18/1/2006 tarih ve 25704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sıra Nolu Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 7 Nakit Akış Tabloları", 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31 Sıra Nolu Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 12 Gelir Vergileri", 30/3/2006 tarih ve 26124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 33 Sıra Nolu Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar", 28/10/2006 tarih ve 26330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 40 Sıra Nolu Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum", 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 32 Sıra Nolu Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 33 Hisse Başına Kazanç", 18/3/2006 tarih ve 26112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Sıra Nolu Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü", 15/2/2006 tarih ve 26081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Sıra Nolu Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar", 17/3/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Sıra Nolu Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar" ve 03/11/2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 41 Sıra Nolu Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standartlarında ve anılan Standartların ayrılmaz parçaları olan Eklerinde para birimini ifade etmek maksadıyla yer alan PB ve YTL ibareleri "TL" olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 - Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Yürütme

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)