"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Seri No:2007/32

Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü maddesine göre tespit edilen ihbarı mecburi hastalıklar aşağıda gösterilmiştir.

1. Sığır vebası

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2. Şap

3. Sığır tüberkülozu

4. Sığır brusellozu

5. Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

6. Anthrax (Şarbon)

7. Kuduz

8. Koyun-keçi çiçeği

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

9. Koyun ve keçi brucellozu

10. Koyun ve keçi vebası (PPR)

11. Mavidil

12. At vebası

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

13. Ruam (Mankafa)

14. Durin (At frengisi)

15. Atların enfeksiyöz anemisi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

16. Veziküler stomatitis (Bulaşıcı stomatitis)

17. Equine encephalomyelitis

18. Tavuk vebası (Avian influenza)

19. Newcastle (Yalancı tavuk vebası)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

20. Pullorum

21. Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)

22. Arıların amerikan yavru çürüklüğü

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

23. Balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN)

24. Scrapie

25. Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

26. Bonamiosis

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

27. Marteiliosis

28. Spring Viraemia of Carp (SVC)

29. Viral Hemorajik Septisemi (VHS)

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

30. Bakterial Kidney Disease (BKD)

31. Crayfish Plague (Kerevit Vebası)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 2 - 1/4/2004 tarihli ve 25420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıkları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)" yürürlükten kaldırılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürürlük

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)