"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Yargıtay Başkanlığından

YARGITAY BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:11.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26579

MADDE 1 - 5/3/2006 tarihli ve 26099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 Sicil Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Hakkında Sicil Raporu Doldurulacak   |Birinci Sicil    |İkinci Sicil    |Üçüncü Sicil     |
|Olanlar                 |Amiri        |Amiri        |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Daire Yazı İşleri Müdürü        |Daire Başkanı    | -         | -          |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Daire kalemlerinde çalışan diğer    |Yazı İşleri     |Daire Başkanı    | -          |
|personel                |Müdürü       |          |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Genel Kurul Yazı İşleri Müdürü     |İlgili Birinci   | -         | -          |
|                    |Başkanvekili    |          |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Genel Kurullarda çalışan diğer     |Yazı İşleri     |İlgili Birinci   | -          |
|personel                |Müdürü       |Başkanvekili    |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Özel Kalem Müdürü, Genel Yazı İşleri  |Genel Sekreter   |Birinci Başkan   | -          |
|Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,   |          |          |           |
|Kütüphane Müdürü, Personel ve      |          |          |           |
|Eğitim Müdürü, İdari ve Mali İşler   |          |          |           |
|Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Yazı    |          |          |           |
|İşleri Müdürleri, Müdür         |          |          |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Birinci Başkanlıkta çalışan diğer    |Yazı İşleri     |İlgili Genel    | -          |
|personel                |Müdürü       |Sekreter      |           |
|                    |          |Yardımcısı     |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Baştabip                |Genel Sekreter   |Birinci Başkan   | -          |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Yargıtay Tabipleri           |Baştabip      |Genel Sekreter   | -          |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Yargıtay Tabipliğinde çalışan diğer   |Baştabip      |İlgili Genel    |Genel Sekreter    |
|personel                |          |Sekreter      |           |
|                    |          |Yardımcısı     |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Yayın İşleri Müdürlüğünde çalışan    |Yayın İşleri    |İlgili Genel    | -          |
|                    |Müdürü       |Sekreter      |           |
|diğer personel             |          |Yardımcısı     |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Sivil Savunma Uzmanı          |İlgili Genel    |İçişleri Bakanlığı |İçişleri Bakanlığı  |
|                    |Sekreter      |Sivil Savunma    |Müsteşarı      |
|                    |Yardımcısı     |Genel        |           |
|                    |          |Müdürü       |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Koruma ve güvenlik şefi         |Sivil Savunma    |İlgili Genel    |Genel Sekreter    |
|                    |Uzmanı       |Sekreter      |           |
|                    |          |Yardımcısı     |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Koruma ve güvenlik görevlisi      |Sivil Savunma    |İlgili Genel    |Genel Sekreter    |
|                    |Uzmanı       |Sekreter      |           |
|                    |          |Yardımcısı     |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı      |İdari işlerle    |Cumhuriyet     | -          |
|İşleri                 |ilgili       |          |           |
|Müdürleri                |Cumhuriyet     |Başsavcısı     |           |
|                    |Savcısı       |          |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|
|Cumhuriyet Başsavcılığında çalışan   |Yazı işleri     |İdari işlerle    | -          |
|diğer personel             |Müdürü       |ilgili Cumhuriyet  |           |
|                    |          |Savcısı       |           |
|----------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------|

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi : 5/3/2006

Sayısı : 26099

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

tammetin.jpg (2780 bytes)