"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"MADDE 31 - Yardımcılık süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan milli emlak uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ile geçerli bir özrü olmaksızın sınava katılmayanlar hiçbir şekilde milli emlak uzmanlığına atanamazlar ve milli emlak uzman yardımcılığı ile ilişikleri kesilerek, Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)