"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DENETMENLERİNİN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğu ile görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"MADDE 37 - Yardımcılık süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan denetmen yardımcıları, yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ile geçerli bir özrü olmaksızın sınava katılmayanlar hiçbir şekilde denetmenliğe atanamazlar ve denetmen yardımcılığı ile ilişikleri kesilerek, Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)