"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 7/6/1989 tarihli ve 20188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adaylar (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hususlarla ilgili belgeleri Meslek Giriş Sınavına başvuru esnasında Başkanlığa verirler. Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar (f) bendi ile ilgili hususu, yazılı şekilde beyan eder, (g) bendinin gerektirdiği araştırma ise sadece Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünü kazanmış adaylar hakkında, Genel Müdürce, Kontrolörlere yaptırılır."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)