"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

BÜTÇE KONTROLÖRLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 22/12/1978 tarihli ve 16497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Görev yapmasına ve seyahat yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)