"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 8/7/1970 tarihli ve 13542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak,"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)