"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Milli Savunma Bakanlığından

ASKERİ MÜZELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 30/9/1984 tarihli ve 18531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Müzeler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki askeri müzelerin işletilmesi ile personel ve kadro durumları, bağlantı durumuna göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kadro ve yönergelerle belirlenir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"MADDE 11 - Değer takdir komisyonunun takdir ettiği değere, her türlü masraf itiraz edene ait olmak üzere itiraz edilebilir. Yapılan bu itirazlar, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Müzesi ve Jandarma Müzesinden görevlendirilecek asgari üç kişilik bir komisyon tarafından kesin değerlendirmeye tabi tutulur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - Bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin uygulanmasında, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Müzesi ve Jandarma Müzesi yetkilidir."

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6- Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün tarihi hatıralar,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - Birinci sınıf askeri müze statüsünde olup, halka açık müzeler niteliği taşıyan Anıtkabir Müzesi, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Beşiktaş-İstanbul ile Çanakkale'de bulunan Deniz Müzesi, Yeşilyurt-İstanbul ile Etimesgut-Ankara'da bulunan Hava Müzesi ve Beytepe-Ankara'da bulunan Jandarma Müzesi Komutanlıkları, 15 inci maddede belirtilen malzemeleri toplamak, korumak ve sergilemekle yükümlüdürler."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21 - Askeri kültür varlıklarının bakım, restorasyon ve konservasyonlarını temin amacı ile Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Müzesi, Anıtkabir Müzesi ve Jandarma Müzesi bünyesinde gerekli atölye ve laboratuarlar kurulur. Laboratuar ve atölyelerin çalışma usulleri bu müzelerin özel yönergelerinde belirlenir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"MADDE 22 - Askeri müzelerdeki malzemelerden tarihi ve teşhir niteliği bulunmayan malzemeler, askeri müze uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından incelenerek değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra gerekçeli bir raporla tespit edilir. Bu malzemeler, kaydı silinmek üzere bağlantı durumuna göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayına sunulur."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26 - Askeri ve sivil müzelere geçici olarak malzeme verilmesi, bağlantı durumuna göre, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının iznine tabidir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"MADDE 27 - Askeri müzelerde bulunduğu halde askeri kültür niteliği olmayan malzemeler, askeri müze uzmanlarının teklif raporları ve bağlantı durumuna göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının emirleri ile yurt içindeki devlet müzelerine bu müzelerin de görüşleri alınarak devredilebilir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Şahıslar, resmi ve özel kuruluşlar; profesyonel ve ticari amaçlarla bu faaliyetlerden Askeri Müze Özel Yönergelerine aykırı olmamak kaydı ile yararlanabilmek için kuruluş bağlantılarına göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından izin almak zorundadırlar."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 32 - Askeri Müze ve Kültür Sitesi dışında bulunan Deniz Müzesi, Hava Müzesi ve Jandarma Müzesi kendi konuları ile ilgili olarak müzik ünitesi kurabilirler."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına (4) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"5- Askeri müzelerde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonların tahsis gelirleri,"

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"6- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bulunan Mehteran Bölüğü konserlerinden elde edilen gelirler."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 35 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihini dönemlere göre yansıtan Silahlı Kuvvetlerimize ait her türlü askeri kültür varlığını bünyesinde bulunduran ve uluslararası niteliğe sahip müzeler, birinci sınıf askeri müzelerdir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Bu müzeler şunlardır:

1- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bulunan Askeri Müze ve Kültür Sitesi (Harbiye-İstanbul).

2- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan İstanbul Deniz Müzesi (Beşiktaş-İstanbul), Çanakkale Deniz Müzesi (Çanakkale).

3- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Müze Gemiler: Gayret Müzesi (İzmit), Hızır Reis Müzesi (İzmit), Ege Müzesi (İzmir), Piri Reis Müzesi (İzmir).

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

4- Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Hava Kuvvetleri Müzesi (Yeşilyurt-İstanbul), Hava Kuvvetleri Müzesi (Etimesgut-Ankara).

5- Anıtkabir Müzesi.

6- Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Müzesi (Beytepe-Ankara)."

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1- Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bünyesindeki sınıf müzeleri,"

"2- Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bünyesindeki askeri okullar ve özel birlik müzeleridir."

MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı birlikte yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)