İnteraktif CD

11 Temmuz 2007 - 26579          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

İLKE KARARLARI

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile İlgili 19/6/2007 Tarihli ve 728 Sayılı İlke Kararı

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Anıt-Heykeller ile İlgili 19/6/2007 Tarihli ve 729 Sayılı İlke Kararı

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar ile İlgili 19/6/2007 Tarihli ve 730 Sayılı İlke Kararı

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi ile İlgili 19/6/2007 Tarihli ve 731 Sayılı İlke Kararı

ANA STATÜ

- Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)- Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ- İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/38)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/38)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/39)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/39)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 10)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 16)

- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 52)- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 52)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/7/2007 Tarih ve 2232 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/7/2007 Tarih ve 2232 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları