İnteraktif CD

08 Temmuz 2007 - 26576          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12329 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar   - 2007/12329 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar