İnteraktif CD

05 Temmuz 2007 - 26573          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği

GENELGE

- 2008-2010 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2007/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları