İnteraktif CD

04 Temmuz 2007 - 26572          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12290 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2007/12290 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12292 Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12292 Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2007/12298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12308 Türk-Makedon Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12308 Türk-Makedon Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12309 - 2007/12309 "Belediye Altyapı Programı V" ve "Samsun Katı Atık Yönetimi" Projeleri İçin Kaynak Tahsisine İlişkin Olarak İmzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2005 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması"nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2007/12311 Türkiye-Sudan Bakanlararası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12311 Türkiye-Sudan Bakanlararası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12324 Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12339 2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar- 2007/12339 2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı İsmet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü

GENELGELER

- Vatandaşlık Kartı Projesi ile İlgili 2007/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Vatandaşlık Kartı Projesi ile İlgili 2007/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon ile İlgili 2007/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon ile İlgili 2007/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/37)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/37)

- Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)- Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Listesine İlave Edilen Kayıt- 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Listesine İlave Edilen Kayıt

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/7/2007 Tarihli ve 2007/47 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 3. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar- Yargıtay 3. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları