"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Her İki Akit ya da Üçüncü Ülke Yetkili Makamlarınca 'Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma' ile Belirtilen Yolcu, Bagaj,Kargo ve Postanın Geri Gönderilmesi Durumunda Takip Edilecek Prosedüre Dair Protokol

Resmi Gazete Tarihi:03.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26571

16 Şubat 2007 tarihinde Tiflis'te imzalanan ekli "Her İki Akit ya da Üçüncü Ülke Yetkili Makamlarınca 'Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma' ile Belirtilen Yolcu, Bagaj,Kargo ve Postanın Geri Gönderilmesi Durumunda Takip Edilecek Prosedüre Dair Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2007 tarihli ve HUMŞ-765 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,Bakanlar Kurulu'nca 5/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                          Ahmet Necdet SEZER
                          CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL              A. ŞENER             M. A. ŞAHİN            B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bakanı
A. BABACAN            M.AYDIN              N. ÇUBUKÇU             K. TÜZMEN
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı           Devlet Bakanı           Devlet Bakanı 
F. KASIRGA            M. V.GÖNÜL             O. GÜNEŞ              K. UNAKITAN
Adalet Bakanı           Milli Savunma Bakanı        İçişleri Bakanı          Maliye Bakanı
H. ÇELİK             F. N. ÖZAK             R.AKDAĞ              İ. YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskan Bakanı    Sağlık Bakanı           Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER            M. BAŞESGİOĞLU           A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER             A. KOÇ               O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü-Yabancılar, Hudut, İltica Daire Başkanlığı ve Başbakanlık-Gümrük Müsteşarlığı tarafından temsil edilmektedir. (Bundan böyle "Türk Tarafı" olarak anılacaktır).

Gürcistan Hükümeti; Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Sınır Polisi ve Gürcistan Maliye Bakanlığı Gümrükler Dairesi tarafından temsil edilmektedir. (Bundan böyle "Gürcistan Tarafı" olarak anılacaktır);

"Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma" ve Anlaşmayla öngörülen hükümlerin uygulanmasında her iki akit tarafın yetkili makamlarını temsil ederek;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Bu anlaşmayla belirlenen yolcu, bagaj, kargo ve postanın geri gönderilmesi durumunda akit tarafların ödevleri ve haklarını tanıyarak;

Aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya varmıştır:

Madde 1

Bu protokol; "Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma"nın ayrılmaz bir parçası olacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Madde 2

1. "Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma" (bundan böyle "Anlaşma" olarak anılacaktır) ve bu protokolün uygulanması, Tarafların mahalli yetkili temsilcileri (İrtibat Noktaları) tarafınca yürütülecek ve bu protokolün 10. maddesinde belirtilen bilgilerde bir değişiklik olması halinde karşılıklı olarak birbirlerini bilgilendireceklerdir.

2. Taraflar, iş bu maddenin 1. bendinde belirtilen temsilcilerinin yetki ve görevleri hakkında birbirlerini yazılı olarak bilgilendireceklerdir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 3

Gürcistan Tarafı;

1. Anlaşma ile belirlendiği üzere yolcu, bagaj, kargo ve postayı kabul edecek ve varış yerine ulaştıracak;

2. Batum Uluslararası Havalimanı üzerinden seyahat eden ve Türk tarafınca kabul edilemez olarak addedilen Üçüncü Ülke ve Gürcistan vatandaşlarını kabul edecek;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

3. Batum Uluslararası Havalimanı üzerinden Hopa Terminaline gelen ve Türk tarafınca reddedilen (kabul edilmeyen) üçüncü ülke vatandaşlarının geldikleri ülkeyi gecikmeksizin bilgilendirecek ve en son geldikleri yere dönüşlerini sağlayacak;

4. Batum Uluslararası Havalimanı üzerinden Hopa Terminaline seyahat eden ve havalimanı idaresince bildirilen listede yer almayan ve geçerli bir pasaport ya da yerine geçen belge sahibi olmayan yolcuları özel otobüslere bindirmeyerek aynı uçakla geri dönüşünü sağlayacak;

5. Batum Uluslararası Havaalanı yolu ile Hopa Terminaline giden yolcuları Sarp sınır geçiş noktasında listeye göre Türk tarafının polis ve gümrük yetkililerine teslim edecek.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

6. Hopa terminaline kaydedilmiş olan ancak üçüncü ülke makamlarınca geri gönderilen yolcu, bagaj, kargo ve postayı Türk tarafına teslim edecek ve evrakları ile birlikte gerekli bilgileri sunacak;

7. Türkiye'nin herhangi bir noktasından hava yolu ile Batum Uluslararası Havalimanına sınır dışı edilen yolcunun tekrar Hopa terminaline gidişini önleyecektir.

8. Şikago Sözleşmesi Ek 9, Bölüm Madde 5.9 uyarınca; taşıyıcı hava şirketinin, bu maddenin (3.) fıkrasında işaret edilen kabul edilemez yolcuların konaklama ve bu bağlamdaki diğer bütün ihtiyaçlarını, buna dair masraflar ile birlikte geri dönüşlerini, karşılamasını temin edecektir.

9. Şikago Sözleşmesi Ek-9-Bölüm 5-Madde 5.9.1 uyarınca; taşıyıcı hava şirketinin uzmanlık alanının dışında kalan sorunlu belge sahibi kabul edilemez kişilerin kabul edilemez olarak nitelendirildikleri andan, Gürcistan topraklarından çıkarılması için taşıyıcı hava şirketine iadesine kadar, konaklama ve bu bağlamdaki diğer bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına dair masraflardan sorumlu olacaktır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

10. Taşıyıcı hava şirketinin bu maddenin (8.) fıkrasında belirtilen masrafları karşılamayı reddetmesi durumunda taşıyıcı hava şirketine yaptırım uygulayacaktır.

Madde 4

1. Hopa Terminalinden gelen ve Gürcistan yetkili makamlarınca geri çevrilen veya üçüncü ülke yetkili makamlarınca kabul edilmeyen yolcular Batum Havalimanı'nı gönüllü olarak terk edecekler ve normal yolculardan ayrı olarak özel otobüslerle Hopa terminaline hareket edeceklerdir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2. Gürcü Tarafı bu Maddenin ilk Paragrafında belirtilen kişilere yönelik herhangi bir işlem yapmayacaktır. (Bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen durumlar hariç.)

3. Bu Maddenin 1. fıkrasında bahsi geçen kişilerin Batum Havalimanı'nı gönüllü olarak terk etmemeleri ve özel otobüslerle Hopa'ya hareket etmemeleri halinde, Gürcü tarafı bahsi geçen kişileri, yürürlükteki Gürcü mevzuatı uyarınca zorla "Sarp" Hudut Kapısı'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne sınır dışı edebilir.

4. Bu Maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumda Türk Tarafı için, sınır dışı edilen yolculara ilişkin bilgiler, Hopa terminalinde yolcuların kayıt edildiğini onaylayan belgesini veya buna delil olabilecek temin edilen eşyaları içermelidir.

Madde 5

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Türk Tarafı;

1. Batum Uluslararası Havalimanı yoluyla üçüncü ülkelerden Hopa terminaline gelen ancak Türk tarafınca reddedilen (kabul edilmeyen) üçüncü ülke vatandaşı yolcu, bagaj, kargo ve posta hakkında Gürcistan tarafına gecikmeksizin bilgi verecek ve son hareket noktalarına geri göndermek için Sarp sınır kontrol noktasında Gürcistan tarafına nakledecek;

2. Hopa terminalinden çıkarak Batum Havalimanında uçağa binmekten vazgeçen veya herhangi bir sebeple uçağa alınmayan ve özel otobüsle geri gönderilen yolcu, bagaj ve postaları Hopa terminaline geri dönüşünde kabul edecek;

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

3. Üçüncü ülke yetkilileri tarafından kabul edilmeyen ve geri gönderilen Hopa terminali kayıtlı ve çıkışlı yolcu, bagaj ve postalarla ilgili bilgileri aldığını teyit edecek ve gönderilenleri ICAO kurallarına ve Chicago sözleşmesine uygun olarak kabul edecektir.

4. Hopa Terminaline Batum uluslararası hava alanı yolu ile giden yolcuları Sarp sınır geçiş noktasında listeye göre Gürcistan Tarafının polis ve gümrük yetkililerine teslim edecek.

5. Şikago Sözleşmesi Ek 9, Bölüm Madde 5.9 uyarınca; taşıyıcı hava şirketinin, bu maddenin (1.) fıkrasında işaret edilen kabul edilemez yolcuların konaklama ve bu bağlamdaki diğer bütün ihtiyaçlarını, buna dair masraflar ile birlikte geri dönüşlerini, karşılamasını temin edecektir.

6. Şikago Sözleşmesi Ek-9-Bölüm 5-Madde 5.9.1 uyarınca; taşıyıcı hava şirketinin uzmanlık alanının dışında kalan sorunlu belge sahibi kabul edilemez kişilerin kabul edilemez olarak nitelendirildikleri andan, Türkiye topraklarından çıkarılması için taşıyıcı hava şirketine iadesine kadar, konaklama ve bu bağlamdaki diğer bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına dair masraflardan sorumlu olacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

7. Taşıyıcı hava şirketinin bu maddenin (5.) fıkrasında belirtilen masrafları karşılamayı reddetmesi durumunda taşıyıcı hava şirketine yaptırım uygulayacaktır.

Madde 6

Taraflar;

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

1. Herhangi bir yolcunun Hopa terminalindeki kaydına ilişkin Gürcü tarafınca sağlanan bilginin teyit edilemediği veya söz konusu bilginin, delil niteliğinde bir belgeyi kapsamadığı ya da elde edilen eşyanın bunu ispata yönelik yeterli kanıt sunmadığı,

2. Herhangi bir yolcunun Batum Uluslar arası Havalimanı'ndaki kaydına ilişkin Türk tarafınca sağlanan bilginin teyit edilemediği veya söz konusu bilginin, delil niteliğinde bir belgeyi kapsamadığı ya da elde edilen eşya bunu ispata yönelik yeterli kanıt sunmadığı,

durumlarda alınacak ileri ortak tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenleyeceklerdir:

Madde 7

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1. Bu Protokolün 6.maddesi gereğince düzenlenecek olan görüşmeler, görüşme talebinin alınmasından sonra en geç 3 gün içerisinde her iki akit tarafın yetkili temsilcileri arasında, talep eden tarafın toprağında düzenlenecektir.

2. Bu protokolün 6. maddesi uyarınca, tarafların temsilcilerince yapılan görüşme neticesinde hazırlanacak mutabakat zaptı ve suretleri, kendi yetkili makamlarına gönderilecektir.

3. Sözleşme taraflarının yetkili temsilcileri, görüşmelerden sonra anlaşmada ihtilafa düşerlerse, "Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma"nın "Anlaşmazlıkların Halli" başlıklı 7. maddesi uygulanacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 8

Her iki taraf arasındaki Anlaşma doğrultusunda bu Protokol değiştirilebilir ve Protokole ilave yapılabilir. Değişiklikler bu protokolün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu protokolün 9. maddesine göre yürürlüğe girecektir.

Madde 9

1. Bu Protokol "Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma"nın 10. maddesine uygun olarak yürürlüğe girecek ve geçerli olacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2. Bu protokolün uygulanması, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin ve 1967 tarihli Protokol'ünün taraflara yüklediği sorumluluğa engel teşkil etmeyecektir.

Madde 10

Bu Protokolün 3, 4, 5, 6 ve 7. (1 ve 2. fıkralar) maddelerde belirtilen sorumluluklar ve prosedürlerin uygulanması ve takibi amacıyla, Taraflar adına aşağıdaki irtibat noktaları yetkili olacaktır:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Türk Tarafı'nın Mahalli Temsilcisi (İrtibat Noktası):

ARTVİN/Hopa Kaymakamlığı

Adres: Hüsnü Ciner Caddesi, Hopa-ARTVİN

Tel: +90.466. 351 40 05-+90.466.351 25 91

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Faks:+90.466. 351 70 00

E-Posta: hopa@artvin.gov.tr

Gürcistan Tarafı'nın Mahalli Temsilcisi (İrtibat Noktası):

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Batum Sınır Polisi 1. Şubesi

Adres: Gorgasali Caddesi 154-BATUM

Tel: (+995) 88 222 7 31 01

Faks: (+995) 88 222 7 31 01

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

E-Posta: gbg_batumi_airport@yahoo.com

Madde 11

16 /2/2007 tarihinde Tiflis yerinde Türkçe, Gürcüce ve İngilizce olmak üzere 2 suret halinde yapılmıştır. Yorumlamada sapma olması halinde İngilizcesi geçerli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti   Gürcistan Hükümeti
Adına               Adına
Abdülkadir AKSU          Ivane MERABISHVILI
İçişleri Bakanı          İçişleri Bakanı

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

±(ICD-IMEX Not: Bu andlaşmanın Gürcüce ve İngilizce dillerindeki metinleri 3/7/2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)±

tammetin.jpg (2780 bytes)