İnteraktif CD

29 Haziran 2007 - 26567          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12330 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Programına (2007-2013) Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12330 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Programına (2007-2013) Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12331 Avrupa Topluluğu'nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı'na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nın 1 Ocak 2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12331 Avrupa Topluluğu'nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı'na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nın 1 Ocak 2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12326 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak "İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze Müdürlüğü" Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/6/2007 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-9 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları