İnteraktif CD

27 Haziran 2007 - 26565          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12268 Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nınOnaylanması Hakkında Karar- 2007/12268 Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nınOnaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Satranç Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Satranç Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Golf Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Golf Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Golf Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Golf Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Cimnastik Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Cimnastik Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Masa Tenisi Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Masa Tenisi Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kayak Öğreticisi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kayak Öğreticisi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kayak Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kayak Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kayak Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kayak Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/2)- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/2)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/33)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/33)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/34)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/34)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/54 sayılı Kararı (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 121. Maddesi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/54 sayılı Kararı (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 121. Maddesi ile İlgili)

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Başkanlar Kurulunun 19/6/2007 Tarihli ve 2007/18 sayılı Kararı- Danıştay Başkanlar Kurulunun 19/6/2007 Tarihli ve 2007/18 sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları