İnteraktif CD

26 Haziran 2007 - 26564 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12252 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Ankara ve Putrajaya'da Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşa Edilmesi İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar   - 2007/12252 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Ankara ve Putrajaya'da Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşa Edilmesi İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar