İnteraktif CD

25 Haziran 2007 - 26563          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12248 Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12248 Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12264 Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12264 Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜTEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik