İnteraktif CD

21 Haziran 2007 - 26559          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12238 Şanlıurfa İli Sınırları İçerisinde Bulunan ve Haritada Sınırları Belirtilen Alanın "Tek Tek Dağları Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2007/12300 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazırlanan - 2007/12300 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazırlanan "Orta Vadeli Program (2008-2010)"ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

TÜZÜK

- 2007/12225 Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2007/12225 Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği- Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği

- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılma sına Dair Yönetmelik- Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılma sına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama,Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama,Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları