İnteraktif CD

20 Haziran 2007 - 26558          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5685 Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5685 Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili TipOnayı Yönetmeliği (97/68/AT)- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili TipOnayı Yönetmeliği (97/68/AT)

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında Tebliğ (No: 2007/1)- 5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında Tebliğ (No: 2007/1)

- Gemilerde Bulunan GMDSS (Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) Teçhizatına Kıyıda BakımHizmeti Verecek Firmaların Uymakla Yükümlü Oldukları Hususlara İlişkin Tebliğ- Gemilerde Bulunan GMDSS (Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) Teçhizatına Kıyıda BakımHizmeti Verecek Firmaların Uymakla Yükümlü Oldukları Hususlara İlişkin Tebliğ

- Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları,Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ- Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları,Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları