İnteraktif CD

17 Haziran 2007 - 26555          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12151 Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik Örgütü Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12151 Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik Örgütü Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği   - Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği