İnteraktif CD

15 Haziran 2007 - 26553          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

- 2007/12153 Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Toptan Satış Fiyatlarını Kontrol ve Tesbiti Hakkında Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2007/12153 Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Toptan Satış Fiyatlarını Kontrol ve Tesbiti Hakkında Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2007/12158 Askeri Hastahanelere Alınacak Ahali ve Fukara Hakkındaki Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2007/12158 Askeri Hastahanelere Alınacak Ahali ve Fukara Hakkındaki Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2007/12213 Gemi Adamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2007/12213 Gemi Adamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

TEBLİĞLER

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 2)

- Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği (No: 2007/26)

- Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (No: 2007/27)

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/28)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/29)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/30)

- Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/31)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/23)

- Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 44)- Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 44)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3799)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3799)

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3800)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3800)

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3801)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (Esas No: 2006/3801)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları