İnteraktif CD

10 Haziran 2007 - 26548          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği