İnteraktif CD

05 Haziran 2007 - 26543          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 894 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 894 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

KARAR

- Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar- Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİK

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/3)

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2007/5)

- Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrükİşlemleri) (Seri No: 56)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2007 Tarihli ve 2196 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2007 Tarihli ve 2196 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları