İnteraktif CD

03 Haziran 2007 - 26541          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12114 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12114 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Amasya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/31)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/31)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/32)   - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/32)