İnteraktif CD

01 Haziran 2007 - 26539          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5670 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5670 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5672 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5672 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

- 892 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2007 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12138 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2007/12142 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2007/12142 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİK

- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/22)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon: (2007/41)

- Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları