İnteraktif CD

28 Mayıs 2007 - 26535          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Fahri KASIRGA'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği