İnteraktif CD

27 Mayıs 2007 - 26534          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Kurum Yönetmeliği

- Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Turizm Yapıları ve Deniz Mimarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/11)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/12)