İnteraktif CD

16 Mayıs 2007 - 26524          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12018 Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu VII. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12018 Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu VII. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12043 Türk-Hırvat Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12043 Türk-Hırvat Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01)- Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01)

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İç Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İç Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

GENELGE

- Özelleştirme Yüksek Kurulu ile İlgili 2007/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları