İnteraktif CD

15 Mayıs 2007 - 26523          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12056 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti Arasında Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi'nin Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12056 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti Arasında Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi'nin Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12066 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanakları'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12066 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanakları'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12068 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti Arasında İmzalanan - 2007/12068 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü

- Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/14 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları